Táto stránka je používaná pluginom Events Made Easy. Nemeňte ju, nepoužívajte ju v ponuke, neodstraňujte ju. Len sa uistite, že nastavenie EME s názvom „Stránka podujatí“ ukazuje na túto stránku. EME používa túto stránku na vykreslenie všetkých podujatí, miest, rezervácií, máp, atď. Ak chcete túto stránku odstrániť, vytvorte novú, ktorú môže EME používať a podľa toho aktualizujte nastavenie EME „Stránka podujatí“.